Pilot beeldherkenning als validatiehulp bij natuurwaarnemingen

Samen met Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) doet VAART software onderzoek naar de mogelijke rol van beeldherkenning bij het valideren van natuurwaarnemingen. Het onderzoek richt zich specifiek op het herkennen van vissen, een moeilijke soort om te determineren. Het dient als pilot om vast te stellen of en hoe automatische soortendetectie de vrijwillige validatoren van NDFF kan helpen om de jaarlijkse stroom met miljoenen waarnemingen efficiënter te beoordelen.

raamwerk en api voor soortendetectie

Hoe kan NDFF zelf modellen trainen voor het herkennen van diersoorten? Wat en wie is er nodig om van start te gaan? En wat zijn de minimale eisen om een eerste versie van een model te kunnen bouwen? De pilot beschrijft een raamwerk en een API om gestructureerd soortendetectie modellen te trainen.

TRaining en optimalisatie

Gedurende de pilot wordt met “relatief lage inspanning” een zo goed mogelijk model getraind. De pilot beschrijft wat een ‘goed’ model is, hoe modelprestaties kunnen worden beoordeeld, en hoe sterke en zwakke punten van een model zijn aan te wijzen.

praktische implementatie

Het vissoorten model wordt geïntegreerd in de validatiestroom van NDFF op basis van functionele aanbevelingen vanuit de pilot. Dankzij de ontwikkelde API is het model lichtgewicht en eenvoudig te implementeren in bestaande software.

Beeldherkenning vissen pilot NDFF

De pilot “Beeldherkenning van vissen” bestaat uit drie fasen: ontwikkeling van een API, trainen van het model en implementeren van het model. Hoewel praktisch gericht op vissen, een moeilijk te determineren diersoort, is de pilot bedoeld om ervaring en kennis op te doen voor de bredere toepassing van modellen voor alle diersoorten.

Recente cases

GWS-Monitor IoT platform

Voor GWS-Data ontwerpt en beheert VAART GWS-Monitor, het landelijke platform voor de registratie van grondwater op bouwplaatsen. Uitvoerders gebruiken het platform om volautomatisch grondwaterstanden en

Lees meer »
Scroll naar top