Online platform voor verwerking en analyse grondwaterdata – GWS-Monitor B.V.

Voor GWS-Data ontwerpen en beheren wij GWS-Monitor, het landelijke platform voor de registratie van grondwater op bouwplaatsen. Uitvoerders gebruiken het platform om volautomatisch grondwaterstanden en debieten te monitoren en bewaken.

GWS-Monitor geeft uitvoerders op een bouwplaats toegang tot realtime monitoring, instelbare alarmfuncties, een uitgebreid historisch archief, een mobiele invoerapp en een generieke API voor het aansluiten van IoT sensors.

Feature-gedreven ontwikkeling

Het online platform wordt doorlopend verbeterd op basis van feature-gedreven ontwikkeling. GWS-Data verzamelt en beoordeelt verzoeken van haar gebruikers en komt zo tot nieuwe features. Een feature verzoek verwerken wij samen tot een zo klein mogelijk ontwerp, testversie en release.

Zo behandelen we elke feature telkens weer als een nieuw project(je) en een nieuwe release, hoe klein ook. Deze werkwijze zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking, efficiënte tijdsbesteding, helderheid bij het testen en traceerbaarheid van wijzigingen in het platform.

API voor IoT sensors

GWS-Monitor maakt het registreren van grondwaterstanden heel gemakkelijk, maar het kan nog eenvoudiger. Een uitvoerder kan zelf mobiele peilbuis- en waterstand sensors aan de API koppelen. Zo verwerkt het platform dagelijks data van meer dan 500 IoT sensors, zonder dat enige handmatige invoer nodig is.

Projectmatig toegang

Beheer van het platform ligt geheel in handen van GWS-Data. In een speciale administratie-omgeving maken ze zelf klantlicenties aan, inclusief geavanceerde toegangsrechten per gebruiker. Verhoogde gebruikers kunnen zélf andere gebruikers naar hun project uitnodigen, zoals bijvoorbeeld de werknemers bij een opdrachtgever.

Mobiele invoer

Waterstanden invoeren kan via de website, maar ook via de native Android of iOS app. De app gebruikt locatiebepaling via GPS om de dichtstbijzijnde meetpunten te tonen. 

Krachtig maar eenvoudig

GWS-Data en VAART software werken sinds 2014 samen aan GWS-Monitor. Destijds in korte tijd als MVP gelanceerd, is het platform inmiddels volgroeid tot een krachtig functioneel platform. GWS-Monitor is zeer rijk aan functionaliteit, maar blijft gezien de vele positieve reacties toch heel eenvoudig in gebruik. Een compliment voor beide partijen.