Online platform citizen science voor waterkwaliteit – STOWA

We helpen het Waterdiertjes.nl consortium haar Citizen Science platform verder te verbeteren. Het platform, in 2018 ontwikkeld om burgers bewust te maken van de waterkwaliteit in hun omgeving, moet vanaf 2021 ook structureel gaan bijdragen aan de kennis over waterkwaliteit. 

Waterdiertjes.nl Citizen Science platform

Het is een prachtig Citizen Science initiatief: scholieren in vmbo biologie, onderbouw havo/vwo biologie en bovenbouw havo/vwo PO helpen onderzoekers en waterbeheerders om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het waterleven. 

De ambitie om met waterdiertjes structureel bij te dragen aan kennis van waterkwaliteit, is in 2021 kracht bijgezet door onder meer een verbeterslag in het platform. Doel van de verbeteringen is om (potentiële) deelnemers nog meer te stimuleren om mee te doen en om de betrokken wetenschappers en beheerders betere instrumenten in handen te geven voor onderzoek naar waterkwaliteit.

Deelname verhogen

Om het online platform aantrekkelijker en dynamischer te maken is een aantal features toegevoegd. Bij landing op de website worden nu actuele deelnamecijfers afgebeeld om de dynamiek en het groepsgevoel te versterken. Ook is het mogelijk gemaakt om de data te doorzoeken op jaargang, deelnemer of diertje.

Determinatie van diertjes

Met zoveel verschillende waterdiertjes blijkt het soms moeilijk om jouw diertje te determineren. Een snel determinatie filter helpt daar bij. Je kunt de diertjes filteren op verschillende kenmerken, zoals pootjes of staartdraden.

Waarde voor onderzoek vergroten

Om de data nog meer geschikt te maken voor onderzoek naar waterkwaliteit, is een aantal features toegevoegd aan het vastleggen van waarnemingen. Zo kunnen deelnemers nu foto’s toevoegen van diertjes en de omgeving. Ook kunnen zij extra gegevens vastleggen over de locatie, zoals de oever- en watervegetatie, secchi diepte en waargenomen vissoorten.

Datavalidatie en analyse

Beheerders hebben op het nieuwe platform mogelijkheden om waarnemingen te invalideren en daarmee te verbergen in de zichtbare dataset. Ook kunnen ze eventueel foto’s verbergen. Daarnaast is de data-export uitgebreid met alle nieuwe ruwe invoerdata.

Software architectuur

Tijdens dit project hebben we de technische architectuur verbeterd. Om Waterdiertjes.nl beter portable en uitbreidbaar te maken, hebben we het geüpgraded naar een platform onafhankelijke container architectuur. De backend API is hiervoor opnieuw ontwikkeld. 

Waterdiertjes.nl wordt nu beheerd in een github repo en daaruit volgen ook automatische deployments naar de test- en productieomgeving. 

Over Waterdiertjes.nl