Online dashboard waterkwaliteit – STOWA

We ontwikkelden een online dashboard met visualisaties van actuele en historische data van Waterdiertjes.nl. Het dashboard helpt gebruikers, partners en aangesloten waterschappen de data in het platform beter te volgen en gebruiken.

Opbrengst en effect

Het dashboard toont de spreiding van waarnemingen, een top-10 meest gevangen diertjes, gemiddelde waterkwaliteit en de activiteit van deelnemers. Het maakt de data opbrengst van het project en de impact van campagnes goed zichtbaar.

Je kan het zelf bekijken via https://data.waterdiertjes.nl. Via het dashboard kun je zelf ook de hele dataset downloaden. Het dashboard is gebouwd in Python en Streamlit.

Over Waterdiertjes

Het is een prachtig Citizen Science initiatief: scholieren in vmbo biologie, onderbouw havo/vwo biologie en bovenbouw havo/vwo PO helpen onderzoekers en waterbeheerders om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het waterleven.

Waterdiertjes wordt wetenschappelijk geleid vanuit WUR. In 2022 besloot een grote groep waterschappen Waterdiertjes financieel te steunen zodat het platform nog meer betekenis kan krijgen.

Het Waterdiertjes.nl consortium bestaat uit EIS-Kenniscentrum InsectenGLOBE NederlandWaarneming.nlIVN Natuureducatie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University & ResearchSTOWAWaterschap Brabantse Delta, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en VAART software.

 
Waterdiertjes.nl Citizen Science platform

Ook een online dashboard of ander online platform ontwikkelen? We helpen je graag.