DeepLearning.AI Tensorflow Developer

VAART member Jorrit heeft het DeepLearning.AI Tensorflow Developer Professional Certificate behaald. Hij deed kennis op om neurale netwerken te trainen, valideren, testen en optimaliseren. 

Deze netwerken vormen de kern van modellen voor beeldherkenning en tijdreeks voorspelling, op basis van bestaande data. Ze helpen om vragen te beantwoorden als:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat een specifieke diersoort hier voorkomt?
  • Kan beeldherkenning soorten determineren in onze video/fotostream?
  • Kunnen we trends in onze natuurmetingen voorspellen?

Meer weten?

Gerelateerd